UWAGA !!!

Uwaga! Od 1 maja 2021 r. Gmina Nowy Tomyśl podniosła stawkę za wywóz śmieci do 31,50 zł/os. Więcej informacji w odpowiednim komunikacie.

Walne Zgromadzenie

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

uprzejmie informuje, że

 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

odbyło się w pięciu częściach w dniach:

 24, 25, 26, 27 i 31 sierpnia 2020 r.

 

W dniu 7 września 2020 roku zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia składające się z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które w oparciu o protokoły Komisji Mandatowo Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdziło co następuje:

1. W obradach Walnego Zgromadzenia według list obecności uczestniczyło 98 członków. 

2. Walne Zgromadzenie:

-       zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019,

-       zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019,

-       zatwierdziło kierunki działania Spółdzielni na rok 2020,

-       zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019,

-       zatwierdziło podział wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2019,

-       udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni:

§          Prezesowi Zarządu, Zbigniewowi Markowskiemu za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 r.,

§          Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Funce za okres 15-05-2019 – 31.12.2019 r.,

§          Z-cy Prezesa Zarządu, Krzysztofowi Grzelakowi za rok 2019,

§          Członkowi Zarządu, Barbarze Cyprowskiej za rok 2019.

-       wyraziło zgodę na przystąpienie Spółdzielni do Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

 

Podpisy Kolegium:                 

Sekretarz

części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

części Walnego Zgromadzenia

   Roman Świtała

    Dariusz Rusinek

   Andrzej Kryś

    Eugeniusz Żybura

   Małgorzata Jaroń

    Ireneusz Stachowiak

   Ryszard Nowak

    Andrzej Kurcewicz

   Roman Kurkowiak

    Zbigniew Markowski

 

 

 

1 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
3 KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
4 SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.