Walne Zgromadzenie

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w  Nowym Tomyślu odbyło się w pięciu częściach w dniach 21, 22, 23, 29 i 30 maja 2018 r. 

   W dniu 5 czerwca 2018 r. zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia składające się z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które w oparciu o protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdziło co następuje:

 

1) W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 135 członków.

 

2) Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:  

    - w sprawie zmian w statucie, 

    - w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej, 

    - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,

    - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r., 

    - w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2018,

    - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,

    - w sprawie podziału wyniku finansowego netto Spółdzielni za rok 2017, 

    - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni, 

    - w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,

    - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni,

    - w sprawie przeniesienia użytkowania wieczystego działki nr 763/3 usytuowanej przy ul. Spacerowej w Pniewach.

 

                                                        Podpisy Kolegium:

 

                  Sekretarz                                                                             Przewodniczący 

      części Walnego Zgromadzenia:                                              części Walnego Zgromadzenia:

       

               Bronisław Pięta                                                                       Józef Piskorz

 

               Dariusz Rusinek                                                                      Karol Barański

 

               Maria Maćkowiak                                                                     Ireneusz Stachowiak

 

               Roman Kurkowiak                                                                    Andrzej Funka

    

               Monika Perz                                                                             Andrzej Kurcewicz

 

 

 

 

1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

2

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

3

KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

4

STATUT SPÓŁDZIELNI (TEKST JEDNOLITY) PO ZMIANACH

   
   
   
Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.