Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

uprzejmie informuje, że:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

odbyło się w pięciu częściach w dniach:

3, 4, 5, 11 i 12 czerwca 2019 r. 

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia składające się z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które w oparciu o protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdziło co następuje: 

1. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 195 członków.

2. Walne Zgromadzenie: 

 • zatwierdziło zmiany w statucie Spółdzielni,
 • zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
 • zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r.,
 • zatwierdziło kierunki działania Spółdzielni na 2019 r.,
 • zatwierdziło sprawozdanie finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
 • przyjęło wyniki lustracji Spółdzielni,
 • zatwierdziło podział wyniku finansowego netto Spółdzielni za 2018 r.,
 • udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.:
        Prezesowi Zarządu, Zbigniewowi Markowskiemu
        Zastępcy Prezesa Zarządu, Krzysztofowi Grzelakowi
        Członkowi Zarządu, Barbarze Cyprowskiej
 • dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 - 2022 w składzie:
 1. z listy mandatowej członków mieszkających na osiedlu w Pniewach:
  1. Rusinek Dariusz
  2. Świtała Roman
 2. z listy mandatowej członków mieszkających na osiedlu w Opalenicy:
  1. Kryś Andrzej
  2. Piskorz Józef
 3. z listy mandatowej członków mieszkających na osiedlu w Buku:
  1. Maćkowiak Maria
  2. Stachowiak Ireneusz
 4. z listy mandatowej członków mieszkających na os. Stefana Batorego i przy ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu:
  1. Kasper Michał
  2. Kurkowiak Roman
  3. Markowski Zbigniew
  4. Matuszczak Zenon
  5. Simon Maria
 5. z listy mandatowej członków mieszkających na os. Północ w Nowym Tomyślu:
  1. Dobroniecki Ireneusz
  2. Konieczny Piotr
  3. Moncibowicz Roman
  4. Perz Monika
 • wyraziło zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki usytuowanej na os. Centrum w Opalenicy.

 

             Podpisy Kolegium:            
Sekretarze   Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia:   części Walnego Zgromadzenia:
Edward Wróblewski   Eugeniusz Żybura
Roman Świtała   Dariusz Rusinek
Ireneusz Stachowiak   Maria Maćkowiak
Roman Kurkowiak   Wojciech Andryszczyk
Piotr Konieczny   Andrzej Kurcewicz

 

 

1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

2

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

3

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI

4

KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

5 KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
   ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
   OŚWIADCZENIE WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA KANDYDOWANIE
Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.