- - lokale-ban.png

- - przetargi-ban.png

- - kultura-ban.png

Regulamin konkursu fotograficznego "Moje osiedle w obiektywie"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MOJE OSIEDLE W OBIEKTYWIE”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

II. CEL KONKURSU: 

Pokazanie osiedla poprzez obiektyw aparatu.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców osiedli w Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniewach.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres mailowy organizatora: konkurs@smnt.pl  fotografii zgodnych z tematem konkursu w formacie jpg. kolor RGB, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi i o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3072 pikseli w formie załączników.

3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

4. Nadesłane fotografie muszą być oryginalne (bez obróbki), nie mogą zawierać jakichkolwiek znaków, cyfr i dat. 

5. W treści maila należy podać : imię i nazwisko autora, adres zamieszkania autora, wiek, telefon kontaktowy oraz krótkie oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do  wysłanych fotografii. Wszystkie prace przesłane na konkurs będą własnością organizatora czyli Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Os. Batorego 32.

6. Plik zawierający zdjęcia należy przesłać do 31 października  2017 roku na adres: konkurs@smnt.pl  podając w tytule maila – „konkurs fotograficzny”.

 

IV. JURY KONKURSU BĘDZIE OCENIAŁO: 

1. Zgodność prac z tematem.

2. Walory artystyczne zdjęć.

3. Ciekawe kompozycje.

4. Interesujące pomysły.

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe  oraz wyróżnienia.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.  Konkurs ma charakter jednorazowy.

2.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie br. Wyniki umieszczone zostaną na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3.  O terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

4.  Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim. 

5.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do wykorzystania tych prac.

6.  Biorący udział w konkursie uczestnik odpowiada za zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na uczestnictwo w konkursie i publikację oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich.

7.  Biorący udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę  na korzystanie z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją konkursu oraz przenosi  na organizatora wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami fotograficznymi zarejestrowanymi w związku z konkursem.

 

VII. KONTAKT Z ORGANIZATOREM : 

Spółdzielnia Mieszkaniowa , Os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 614437815/816

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.