UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z dn.31.12.18r. nastąpi zmiana warunków umów telekomunikacyjnych zawartych ze Spółdzielnią oraz Regulaminu. Niniejsza modyfikacja wynika ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie ustawy z dnia 10.05.2018r. o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, a także usunięcia klauzul niedozwolonych. Nowe wzorce zostaną Państwu dostarczone w najbliższym czasie.

DANE PODSTAWOWE

  • MiejscowośćNowy Tomyśl
  • RynekWtórny
  • LokalizacjaOsiedle Stefana Batorego 53
  • Powierzchnia lokalu18
  • Cena (PLN)do uzgodnienia

Opis

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem
na działalność gospodarczą:
1.Lokalizacja lokalu użytkowego- NOWY TOMYŚL, os. Stefana Batorego 53
2. Powierzchnia użytkowa lokalu (m2) - 18,00
3. Minimalna stawka czynszu za 1 m2 oddawanego w najem lokalu (zł) - 20,00
4.Kwota wadium (zł)- 500,00

Oferty w zamkniętych kopertach adresowanych na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Osiedle Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy Tomyśl, z dopiskiem: „Konkurs ofert – najem lokalu użytkowego w Nowym Tomyślu , o odpowiedniej powierzchni podanej wyżej należy składać w terminie do 14.12.2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Warunkiem dopuszczenia oferty do konkursu ofert jest wpłata na rachunek Spółdzielni w PKO BP O/Nowy Tomyśl numer 32 1020 4144 0000 6202 0003 4090 lub w kasie Spółdzielni wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej przed złożeniem oferty. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku niepodpisania umowy przez wygrywającego konkurs ofert.
Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferta musi zawierać:
a)określenie rodzaju działalności gospodarczej przewidzianej do prowadzenia w lokalu,
b)proponowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
c)kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS,
d)kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON,
e)oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z ZUS i US,
f)kserokopię wpłaty wadium.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 17.12.2018 r.
Szczegóły konkursu ofert można wyjaśnić w biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Osiedle Stefana Batorego 32 pok.10 tel. 61 443 785 ... pokaż numer.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

ZARZĄD

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.