UWAGA !!!

Uwaga w dniu 1 czerwca 2023 roku od g. 8.00 do g. 19.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Wypoczynkowej 43-55 oraz na os. Stefana Batorego 33-51. Przerwa jest spowodowana pracami PEC Nowy Tomyśl. Za utrudnienia przepraszamy.

- - lokale-ban.png

- - przetargi-ban.png

- - kultura-ban.png

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób - kandydatów do pracy w Spółdzielni

Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

1. Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy Tomyśl, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni.

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

  • adres email: abi@smnt.pl
  • telefon: 61 44 37 822

3. Cel i podstawy przetwarzania

Podane dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu będzie przetwarzać dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w przedłożonych dokumentach zostaną podane dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Podane dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Podane dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez  okres 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.