Co i gdzie załatwić

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY załatwia sprawy z zakresu:

 • przyjęcia w poczet członów Spółdzielni,
 • ustania członkostwa w Spółdzielni,
 • ustanawiania praw do lokali spółdzielczych,
 • przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność,
 • przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • zawierania umów o budowę mieszkań i domów,
 • zmian związanych z nabyciem lub zbyciem lokalu,
 • przetargów na ustanawianie praw do lokali mieszkalnych,
 • wystawiania zaświadczeń o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu,
 • rejestrowania wniosków członków o zamianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI - załatwia sprawy z zakresu:

 • zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • wynajmowania lokali użytkowych (oferty, przetargi, umowy),
 • wystawiania najemcom faktur z tytułu czynszu najmu,
 • reklam eksponowanych na budynkach i terenach Spółdzielni, w tym zawierania umów dzierżawy z właścicielami plansz reklamowych, oraz wystawiania faktur z tytułu czynszu dzierżawy,
 • ewidencji ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym,
 • prowadzenia zagadnień regresów ubezpieczeniowych.


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY - załatwia sprawy z zakresu:

 • naliczania należności za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • zadłużeń z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu,
 • wezwań do zapłaty,
 • naliczania odsetek od niezapłaconych należności,
 • prowadzenia zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • windykacji należności,
 • rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych.


DZIAŁ TECHNICZNY - załatwia sprawy z zakresu:

 • spraw remontowych,
 • spraw inwestycyjnych,
 • procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • organizowania przetargów na roboty budowlane, projektowe, ich prowadzenia i sporządzania stosownych umów na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową i zgodną z dokumentacją techniczną i kosztorysową realizacją robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowania przeglądów stanu technicznego zasobów.


ADMINISTRACJA OSIEDLA - załatwia sprawy z zakresu:

 • stanu osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych,
 • ewidencji zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • utrzymania porządku i ładu na osiedlu,
 • pracy sprzątaczy posesji i konserwatorów,
 • korzystania z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców osiedla,
 • zgłaszania i usuwania usterek i wad budowlanych w lokalu mieszkalnym i użytkowym,
 • dezynfekcji i deratyzacji urządzeń i pomieszczeń na terenie osiedla.


DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH - załatwia sprawy z zakresu:

 • statutu i obowiązujących regulaminów w Spółdzielni,
 • rejestracji Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pracy organów Spółdzielni,
 • pracy pracowników Spółdzielni,
 • wewnętrznych aktów normatywnych oraz uchwał i protokółów Zarządu, Rady Nadzorczej, Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni,

 

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.