APEL RADNYCH DO BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

poniedziałek, 09 stycznia 2023

APEL RADNYCH DO BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

My, niżej podpisani radni Rady Miejskiej Nowego Tomyśla wzywamy Włodzimierza Hibnera do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Nieprzyjście na sesję budżetową w dniu 29 grudnia oraz zabronienie tego innym pracownikom, które przyczyniło się do nieprzyjęcia uchwały budżetowej, jest niezrozumiałą i nieodpowiedzialną postawą Burmistrza Nowego Tomyśla. W związku z powyższym, w imieniu Mieszkańców, zapraszamy Burmistrza Nowego Tomyśla na komisję wspólną, która odbędzie się 17 stycznia 2023 roku i następnie na ponownie zwołaną sesję budżetową.

Uchwała budżetowa - patrząc przez pryzmat funkcjonowania gminy, jest tą najważniejszą. Tryb pracy nad jej projektem reguluje Uchwała nr LVIII/508/2010. Paragraf 11 definiuje porządek sesji budżetowej, wśród których są wymagane takie punkty jak:

  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. - ustosunkowanie się Burmistrza do ewentualnych uwag zastrzeżeń i wniosków,
  • przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu budżetu.

NIEOBECNOŚĆ na sesji Burmistrza lub upoważnionego przez niego zastępcy, uniemożliwiło przeprowadzenie wyżej opisanej procedury przyjęcia budżetu. W takiej sytuacji nawet przyjęcie przez Radę Miejską uchwały budżetowej z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło skutkować jej nieważnością, w przypadku jej zaskarżenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej lub Wojewody. 

Szanowny Burmistrzu, drodzy Mieszkańcy! 

RADNI NIE SĄ PRZECIWKO BUDŻETOWI

Z mocy prawa radni uczestniczą w kształtowaniu projektu uchwały budżetowej i mają wyłączne prawo do jej przyjęcia lub odrzucenia. Mogą również proponować przyjmować poprawki. Uchwałę budżetową można przyjąć do końca stycznia. Zmuszanie zatem radnych do bezrefleksyjnego przyjęcia tak ważnego dokumentu, jakim jest uchwała budżetowa oraz lekceważenie Rady Miejskiej jako organu stanowiącego Gminy jest w naszej ocenie zachowaniem niegodnym urzędu Burmistrza Nowego Tomyśla zarazem wyrazem jego stosunku do samorządności. Straszenie Mieszkańców w filmie opublikowanym na profilu facebookowym Gminy Nowy Tomyśl, poprzez zrzucenie odpowiedzialności za nieprzyjęcie budżetu na radnych, z imiennym ich wymienianiem jest manipulowaniem faktami. Nieprzyjście na sesję było nieodpowiedzialnym postępowaniem gospodarza gminy. 

W imię dobra naszego samorządu i naszej lokalnej społeczności wzywamy Pana do dialogu i nieunikania odpowiedzialności.

Wojciech Andryszczyk, 

Tomasz Antuszewski,

Łukasz Frański, 

Tomasz Matusiak,

Agnieszka Molenda, 

Henryk Krzeszowski,

Błażej Lipiecki,

Ryszard Nowak,

Adam Polański,

Piotr Szymkowiak,

Krystyna Wilkoszarska

Marek Ratajczak,

Adam Szofer

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.