60-lecie-Spółdzielni

- - 60-lecie-2.jpg

W dniu 12 lutego 2019 r. w siedzibie Spółdzielni odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu jej działalności.

Dokładnie w tym dniu przypadała  60 rocznica rozpoczęcia działalności przez Spółdzielnię.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki, Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski, pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej Waldemar Witkowski, Starosta Powiatu Nowotomyskiego Andrzej Wilkoński, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka, burmistrzowie: Nowego Tomyśla - Włodzimierz Hibner i  Adrianna Zielińska, Opalenicy - Tomasz Szulc, Gminy Pniewy - Józef Ćwiertnia, Prezes Zarządu Wydawnictwa „DOM” Maria Niedzielska, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych, prezesi i dyrektorzy zakładów i firm współpracujących ze Spółdzielnią.
Na jubileuszową galę przybyli członkowie Rady Nadzorczej, wieloletni działacze społeczni oraz pracownicy Spółdzielni. Przybyła również jedna z pierwszych założycieli Spółdzielni -  Zofia Białek.
Podczas uroczystości, 13 działaczy i pracowników zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Wyróżniono także pracowników z ponad 30. letnim stażem pracy w Spółdzielni i wieloletnich działaczy, którzy otrzymali  okolicznościowe podziękowania w formie medali oraz upominki.
Miłym akcentem jubileuszowych uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, którzy doceniając dotychczasowe osiągnięcia Spółdzielni, życzyli jej dalszego rozwoju i wielu sukcesów.
Jubileuszowa uroczystość była okazją do zaprezentowania filmów pokazujących jak wyglądały zasoby Spółdzielni w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. oraz stan  zasobów spółdzielczych dzisiaj.
Jubileusz uświetniły występy lokalnych zespołów: działająca przy klubie osiedlowym  „Jarzębina”, nowotomyska „Kapela zza winkla” oraz Barbara Kubala Ratajczak.

Pomysł zorganizowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu zrodził się pod koniec 1958 roku, z inicjatywy pracowników ówczesnego Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - Floriana Ślósarskiego i Bolesława Rogalskiego (pierwszego prezesa Zarządu Spółdzielni do 1971 r.), przy wsparciu pracownika Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Tadeusza Skubiszyńskiego. 12 lutego 1959 roku nowotomyska Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną.

Przez 60 lat istnienia, nowotomyska Spółdzielnia stała się współtwórczynią nowego oblicza miast, w których działa. Wybudowała 133 budynki z 3 821 mieszkaniami, w tym: w Nowym Tomyślu  - 2 404 mieszkania i 44 domy jednorodzinne, w Buku - 532 mieszkania, w Opalenicy - 536 mieszkań i w Pniewach - 349 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 206 tys. m2. Zamieszkuje w nich blisko 9 tys. osób. Spółdzielnia  zarządza 14 wspólnotami mieszkaniowymi obejmującymi  204 mieszkania  i 10,4 tys. m2  powierzchni użytkowej. Posiada również 73 garaże oraz - na wynajem - 76 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 11,1 tys. m2.

Największy rozwój budownictwa mieszkaniowego przypadał na okres od II połowy lat 70. i trwał do połowy lat 90. XX w. Równolegle z budownictwem mieszkaniowym, Spółdzielnia  zadbała o  pełen zakres obiektów usługowych i infrastruktury technicznej. Wybudowano szkoły, przedszkola, żłobek, halę sportowo-widowiskową, przychodnie lekarskie, apteki, pawilony i lokale handlowo-usługowe, garaże, kotłownie,  magistrale  sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych,  kolektory  kanalizacji sanitarnej i deszczowej, hydrofornie, parkingi i ulice.


W latach 80. XX w. Spółdzielnia wybudowała własny  Zakład Budowlano-Remontowy,  na bazie którego została  powołana spółka z o.o. – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD, którego Spółdzielnia jest jedynym udziałowcem. Przedsiębiorstwo to realizuje  inwestycje Spółdzielni i wykonuje w jej zasobach większość robót remontowych.

Przerwa w mieszkaniowej działalności inwestycyjnej trwała jedynie w latach 2002-2006. Po 5.letniej przerwie, w 2007 roku,  wznowiono w Nowym Tomyślu i Opalenicy realizację budownictwa mieszkaniowego. W tym okresie wybudowano 236 mieszkań i 22 domy jednorodzinne.
                                                                                                                      
Kolejne Zarządy Spółdzielni, w okresach swojej działalności, dążyły do tego, aby zasoby mieszkaniowe i tereny osiedli  były zadbane, utrzymane w jak najlepszym stanie technicznym  i miały estetyczny wygląd. Osiedla wyposażone są w dobrze urządzone place zabaw i zadbane tereny zielone. Prowadzone są prace związane z wymianą nawierzchni chodników oraz modernizowaniem ulic i parkingów.

Spółdzielnia przeprowadza na szeroką skalę remonty i modernizacje posiadanych obiektów. W ramach prac termomodernizacyjnych  ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy wszystkich budynków, wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach i na klatkach schodowych oraz drzwi zewnętrzne do budynków. Wszystkie budynki wyposażone są w domofony cyfrowe.  Budynki i mieszkania zostały opomiarowane w pełnym zakresie pod względem dostawy wody i ciepła, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych z odczytem radiowym. 

Nakłady finansowe Spółdzielni w ostatnich pięciu latach zamykają się kwotą ponad 29 mln zł, w  większości przeznaczane są na kontynuację docieplenia ścian zewnętrznych. Docieplenia były niejednokrotnie powiązane z remontem balkonów i wymianą okien w kondygnacji piwnicznej. Przeprowadzane obecnie docieplenia obejmują budynki wzniesione w latach 90., ze ścianami trójwarstwowymi.

W 2018 roku Spółdzielnia rozpoczęła likwidację gazowych podgrzewaczy wody użytkowej (popularnych junkersów), z jednoczesną budową wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w 1106 mieszkaniach. W realizacji tego zadania, zaplanowanego na okres 3.letni, skorzystano z pożyczki JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podjęta inwestycja  obejmuje również działania energooszczędne, tj. wymianę termostatycznych zaworów grzejnikowych i docieplenie stropów piwnicznych.

Poza działalnością eksploatacyjną Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczno – kulturalną, skierowaną głównie do dzieci, młodzieży i seniorów, a także jest operatorem telewizji kablowej, w ramach której nadaje program lokalny „W obiektywie”, emitujący reportaże i wiadomości dotyczące wydarzeń z życia Spółdzielni, miasta i regionu. Świadczy również usługi dostępu do Internetu, ciągle rozbudowując sieć  światłowodową poza zasoby spółdzielcze, zabiegając o pozyskanie nowych abonentów, w tym biznesowych.

W 2015 roku Spółdzielnia wdrożyła Zintegrowany System Informatyczny firmy UNISOFT, a w 2017 roku uruchomiła elektroniczne biuro obsługi mieszkańców eBOK.

Dążąc do otwartego, konsultacyjnego systemu zarządzania, a także w celu  zmobilizowania mieszkańców do współpracy i większej aktywności, obecny Zarząd Spółdzielni  zainicjował w 2018 roku Zebrania Nieruchomości.

Fundamentem sukcesu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu byli ludzie, zarówno członkowie zaangażowani w działalność  jej organów,  jak i profesjonalna oraz doświadczona kadra pracownicza. Niezaprzeczalnym sprawcą sukcesu Spółdzielni, który wniósł  wysoki wkład w jej rozwój jest Franciszek Stachowiak,  nieprzerwanie przez ponad 53 lata związany ze Spółdzielnią, w tym przez prawie 35 lat jako Prezes Zarządu, a przez 18 lat jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. W 2016 roku w pełni zasłużenie uhonorowany tytułem „Spółdzielcza Osobistość”.  Wśród osób, które poprzez wieloletnią pracę przyczyniły się do osiągnięć Spółdzielni i jej rozwoju, należy wymienić w szczególności: Zbigniewa Markowskiego, pracującego w Spółdzielni od 1970 roku, w tym od 2006 roku na stanowisku Prezesa Zarządu,  Jana Matysiaka, Kazimierza Sochackiego, Andrzeja Rutnickiego, Czesława Równiaka, Krzysztofa Czarnuszkę, Karola Barańskiego, Alinę Dysiewicz, Elżbietę Kaffler, Kazimierza Kasprzaka, Barbarę Cyprowską, Mariana Mrówkę, i Marię Simon. Od 2008 roku Zarząd działa w niezmienionym składzie: Zbigniew Markowski, Krzysztof Grzelak i Barbara Cyprowska.

W okresie prawie 60. letniej działalności Spółdzielnia zaspokoiła potrzeby mieszkaniowe tysięcy swoich członków, którym zapewniła jak najlepsze warunki zamieszkiwania. Można stwierdzić, że czyniła to z powodzeniem. Przez lata swego działania zebrała wiele pozytywnych opinii, otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień  będących wyrazem uznania dla jej osiągnięć: zbiorową odznakę honorową „CZSBM dla spółdzielni mieszkaniowej”, odznakę zbiorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl”, odznakę zbiorową „Za zasługi dla spółdzielczości”, odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, odznakę „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”, tytuły „Dobra Spółdzielnia (w 2013 i 2015 roku) oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych (w 2017 i 2018 roku).

 

 - link-60lat.png

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.