50-lecie-Spółdzielni

- - 50-lecie-1.jpgW czwartek, 12 lutego 2009 r., dokładnie w dniu 50. rocznicy uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Tomyślu osobowości prawnej, odbyło się odsłonięcie okolicznościowej tablicy i rzeźby przedstawiającej patrona osiedla -  Stefana Batorego. Rzeźbę  wykonał  artysta rzeźbiarz z Goleniowa, Bogdan Owczarski. Uroczystego odsłonięcia dokonali Zofia Białek (jedna z 15 członków założycieli spółdzielni), Przewodniczący Rady Nadzorczej Franciszek Stachowiak i Prezes Zarządu  Zbigniew Markowski. W uroczystości uczestniczyli Pan Wojciech Ruta, Z-ca Burmistrza Nowego Tomyśla, Pan Zdzisław Pałącarz, artysta malarz z Nowego Tomyśla oraz członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD” Sp. z o.o.

- - 50-lecie-2.jpg 

 Jednak główne obchody Jubileuszu 50. lecia spółdzielni miały miejsce 16 lutego 2009r., w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.   
W tym dniu, dokładnie o godz. 1700 Prezes Zarządu, Zbigniew Markowski w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni otworzył uroczystość z okazji 50 lecia rozpoczęcia działalności przez spółdzielnię. Bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości, a szczególnie tak wyjątkowych jak Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisława Steca i Jakuba Rutnickigo, Wicewojewodę Wielkopolskiego - Przemysława Pacię,  Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Wojciecha Jankowiaka oraz Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i członka Krajowej Rady Spółdzielczej - Józefa Kurcina. Powitał włodarzy nowotomyskiej ziemi -  Starostę  Nowotomyskiego:  Andrzeja Wilkońskiego oraz Wicestarostę Józefa Asta,  burmistrzów: Nowego Tomyśla – Henryka Helwinga, - - 50-lecie-4.jpgOpalenicy - Ryszarda Napierałę, Buku – Stanisława Filipiaka oraz przewodniczących Rady Miejskiej Nowego Tomyśla – Piotra Szymkowiaka i  Rady Miejskiej Opalenicy – Krzysztofa Czarnuszkę.  Witając proboszczów nowotomyskich parafii – księży kanoników Jerzego Juji i Władysława Kasprzaka, podziękował im za odprawione w dniu 15 lutego msze św. w intencji członków i spółdzielni. Powitał przybyłych na jubileuszową galę  radnych Rad Miejskich w Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniew, którzy mieszkają na  osiedlach spółdzielczych, Tomasza Żurka - byłego przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu, Joela Matuszka – byłego  Starostę Nowotomyskiego i byłego Burmistrza Opalenicy. Szczególnie serdecznie powitał prezesów Zarządów zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych z Obornik, Grodziska Wlkp., Murowanej Gośliny, „Osiedla Młodych” i „Jeżyc” z Poznania, Szamotuł, Swarzędza i Wolsztyna, prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów i firm współpracujących ze spółdzielnią  oraz komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W tym miejscu podziękował dyrektorkom Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu za udzieloną pomoc w zorganizowaniu jubileuszu.
Miłe słowa powitania skierował do wieloletnich działaczy społecznych oraz pracowników spółdzielni, byłych jak i aktualnie pracujących.
Szczególnie serdecznie powitał jedną z  pierwszych założycieli spółdzielni Panią Zofię Białek, mieszkającą  od początku w zasobach spółdzielczych. Poinformował, że ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć na uroczystość druga z zaproszonych pań założycielek Pani Kazimiera Maćkowiak (Koźlicka) oraz wdowa po pierwszym prezesie Zarządu spółdzielni Bolesławie Rogalskim, Pani Zofia Rogalska.
Prezes Zarządu Zbigniew Markowski serdecznie pozdrowił panie i życzył im dobrego zdrowia, natomiast na ręce Pani Zofii Białek wspólnie z przewodniczącym Rady Nadzorczej Franciszkiem Stachowiakiem, w imieniu członków, złożyli serdeczne podziękowania oraz wręczyli symboliczny upominek i bukiet kwiatów.

Następnie Prezes Zarządu poprosił Przewodniczącego Rady Nadzorczej Franciszka Stachowiaka o krótką refleksję z historii 50. lecia spółdzielni, jako osobę związaną ze spółdzielnią od początku jej istnienia i który  kierował spółdzielnią przez prawie 35 lat jako Prezes Zarządu a  jako jeden z nielicznych świadków całego 50. lecia działania spółdzielni najlepiej przekaże fakty i emocje towarzyszące powołaniu, tworzeniu a następnie rozwojowi spółdzielni.
Franciszek Stachowiak, przedstawiając historię spółdzielni zwrócił uwagę na inicjatorów założenia spółdzielni tj. Floriana Ślósarskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu PZGS, Bolesława Rogalskiego – kierownika Zakładu Zbytu PZGS  oraz na 15 założycieli, pracowników PZGS w Nowym Tomyślu. Omówił początki działania spółdzielni i trudności związane z uruchomieniem pierwszych inwestycji, których przezwyciężenie wymagało olbrzymiego wysiłku, zaangażowania i determinacji. Pierwszy budynek spółdzielczy – obecnie nr 24 na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyślu, został wybudowany w 1964r. Wybudowanie jeszcze trzech kolejnych budynków wyczerpało możliwości dalszej budowy z uwagi na brak terenów uzbrojonych. Wtedy to wspólne działanie władz powiatowych w tym przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Tomasza Żurka, dyrektora Fabryki Narzędzi Chirurgicznych Jana Janusa oraz Tadeusza Skubiszyńskiego ówczesnego dyrektora oddziału CZSBM w Poznaniu, zostały stworzone warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez zrealizowanie w mieście poważnych iwestycji komunalnych. Po przeszło czteroletniej przerwie rozpoczął się trwający po dzień dzisiejszy okres intensywnego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowym Tomyślu. W 1970 roku rozpoczęto spółdzielcze budownictwo w Buku. Do 1987 roku Spółdzielnia budowała także mieszkania w Grodzisku Wlkp. W latach 80-tych budownictwo mieszkaniowe, spółdzielnia rozwinęła również w Opalenicy i Pniewach. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zawsze zamierzeniem władz spółdzielni było realizowanie osiedli w sposób kompleksowy. Dzięki temu, równolegle z budynkami mieszkalnymi powstawały potrzebne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej, decydujące w dużej mierze o jakości i poziomie zamieszkiwania. W swoich refleksjach zwrócił uwagę na fakt, że duże znaczenie w rozwoju spółdzielni miało posiadanie własnej służby inwestorskiej oraz własnego potencjału wykonawstwa budowlanego – zakładu budowlano-remontowego a następnie Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD”. Podkreślił, że dewiza spółdzielni – zapewnienie jak najlepszych warunków zamieszkiwania członkom – spowodowała, że zasoby spółdzielcze są w dobrym stanie technicznym oraz wyglądzie estetycznym a spółdzielnia całokształtem swej działalności w znaczącym stopniu na wielkość, kształt i wizerunek  miast, w tym w szczególności Nowego Tomyśla.

Po tych wspomnieniach, doceniając zasługi i osobisty udział Franciszka Stachowiaka jako długoletniego Prezesa Zarządu w rozwoju spółdzielni, delegacja w składzie: Zbigniew Markowski, Prezes Zarządu, Czesław Równiak, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Elżbieta Kaffler, przedstawiciel załogi, w imieniu wszystkich członków spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników złożyła gorące podziękowania Panu Franciszkowi Stachowiakowi za długoletnią pracę i wniesiony wkład w dynamiczny rozwój spółdzielni, którego energia, stanowczość i wytrwałość doprowadziły do uzyskania przez spółdzielnię obecnego poziomu. Wyrazem złożonych podziękowań był okolicznościowy dyplom i kwiaty.

Następnie Prezes Zarządu, Zbigniew Markowski przekazał prowadzenie dalszej części uroczystości pracownikom Działu Telewizji i Kultury: Pani Elżbiecie Kaffler i Tomaszowi Tomaszewiczowi. Tomasz Tomaszewicz stwierdził, że po czasie wspomnień i refleksji przyszła chwila na dowody uznania. Poinformował, że po raz pierwszy długoletni, zasłużeni pracownicy spółdzielni oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD”, którzy przepracowali w spółdzielni i przedsiębiorstwie co najmniej  30 lub 25  lat i nadal są czynni zawodowo, zostali odznaczeni złotymi lub srebrnymi Medalami za długoletnią służbę.   
I tak  postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Medalami za długoletnią służbę oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych uhonorowani zostali -  złotymi medalami: Alina Dysiewicz, Jerzy Haładuda, Elżbieta Kaffler, Zbigniew Markowski, Marian Mrówka, Apoloniusz Parniewicz, zaś medalami srebrnymi: Barbara Cyprowska i Marek Świtała.
Wymienionych pracowników  zaproszono na scenę a Wicewojewoda Wielkopolski - Przemysław Pacia dokonał odznaczeń. Podziękowania w imieniu odznaczonych złożyła Elżbieta Kaffler.

Następnie Pani Elżbieta Kaffler poinformowała, że również sama Spółdzielnia wypracowała sobie kolejne wyróżnienia honorujące jej osiągnięcia. Z okazji Jubileuszu, za całokształt swojej działalności, jak również znaczący wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miasta Nowy Tomyśl oraz województwa wielkopolskiego  - na wniosek Burmistrza Nowego Tomyśla, otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Powyższą odznakę, w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wręczył Wicemarszałek - Wojciech Jankowiak na ręce Franciszka Stachowiaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zbigniewa Markowskiego, Prezesa Zarządu. Spółdzielnia otrzymała również tytuł „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”, którym  w imieniu Rady Powiatu Nowotomyskiego, uhonorował spółdzielnię Pan Andrzej Wilkowski, Starosta Nowotomyski.  
Prezes Zarządu Zbigniew Markowski,  w imieniu członków spółdzielni, serdecznie podziękował Zarządowi Województwa za otrzymaną odznakę honorową oraz Radzie Powiatu za przyznany tytuł, szczególnie wnioskodawcom Panu Burmistrzowi Nowego Tomyśla za wystąpienie o odznakę honorową i panu Staroście o przyznanie tytułu.

Należy podkreślić, że nie są to pierwsze zbiorowe odznaczenia spółdzielni. Przez lata swego działania spółdzielnia uzyskała już wiele pozytywnych opinii oraz odznaczeń i wyróżnień, które honorowały  jej osiągnięcia. Między innymi spółdzielnia  otrzymała:

  • zbiorową odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”  w 1983r.
  • „Zbiorową odznakę honorową CZSBM dla spółdzielni mieszkaniowej” w 1983r.,
  • odznakę zbiorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl” w 1989r.
  • odznakę zbiorową „Za zasługi dla spółdzielczości” w 1999r.  


Jak następnie zostało stwierdzone, znaczący wkład w rozwój spółdzielni wnieśli ludzie; aktywni działacze, którzy swój czas, zaangażowanie i umiejętności poświęcili  działalności na rzecz spółdzielni, niejednokrotnie bardzo długo oraz pracownicy, którzy swoją pracą starali się zapewnić coraz lepsze warunki zamieszkiwania członkom, sprostać stawianym wyzwaniom i przeciwnościom, ciągle dążąc do podniesienia jakości i poziomu świadczonych usług. To oni swoją pracą przyczyniali się do rozwoju spółdzielni, która bez nich nie byłaby takim podmiotem gospodarczym jakim jest teraz, a jubileusz 50. lecia działalności jest doskonałą okazją do złożenia im dzisiaj podziękowań i wyróżnień.

Tak więc praca społeczna działaczy została doceniona przez Radę Nadzorczą i Zarząd spółdzielni, wnioskującymi do Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie o przyznanie kolejnym działaczom spółdzielczym wyróżnień w postaci odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Wspomnianą odznaką zostali wyróżnieni: Jan Cieślak, Elżbieta Chermuła, Henryka  Czajkowska,   Andrzej  Kurcewicz,   Zofia  Pacholak-Laskowska,   Bronisław  Pięta, Bożena Stencel i Włodzimierz Tomczak.

Wręczenia przyznanych odznak oraz okolicznościowych dyplomów i upominków dokonali Pan Józef Kurcina – członek Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Franciszek Stachowiak.
 
W tym miejscu należy wspomnieć, że w okresie 50. lecia działalności spółdzielni już dziesiątki innych działaczy za swoją pracę społeczną na rzecz spółdzielni zostało uhonorowanych wieloma różnymi odznakami resortowymi i branżowymi jak np. odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Odznaką honorową CZSBM”, odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”, odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” czy też odznaką „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyśl”.      

Z okazji tak dostojnego jubileuszu, jeszcze raz złożono szczególne podziękowania działaczom, którzy przepracowali społecznie na rzecz spółdzielni ponad 15 lat, w tym szczególnie panom Józefowi Nowakowi z Nowego Tomyśla i Andrzejowi Rutnickiemu z Pniew, którzy legitymują się ponad 20-letnim stażem w Radzie Nadzorczej. Złożono także podziękowania oraz okolicznościowe dyplomy i upominki:  Emilii Reich, Aleksandrowi Śmiałek, Stanisławowi Łuka, Henrykowi Aleszczykowi, Czesławowi Równiakowi, Krzysztofowi Czarnuszce, Karolowi Barańskiemu, Józefowi Kasprzakowi, Marianowi Sołtysiakowi, Stanisławowi Bąkowskiemu, Bogumiłowi Korpikowi, Romanowi Świtale i Franciszkowi Łuka.

W takim dniu serdeczne podziękowania zostały skierowane również do długoletnich pracowników spółdzielni, tych którzy przepracowali w spółdzielni ponad 25 lat; pracownikom, którzy po długoletniej i aktywnej pracy przeszli na zasłużoną emeryturę i tym, którzy  jeszcze nadal pracują. Wśród emerytów podkreślono zasługi Kazimierza Sochackiego, który na stanowisku z-cy prezesa Zarządu, przepracował prawie 32 lata, szczególnie czynnie uczestnicząc w realizacji działalności inwestycyjnej i remontowej spółdzielni, Jana Matysiaka, który jako z-ca prezesa Zarządu przepracował 22 lat, a obecnie czynnie działa w organach statutowych spółdzielni, Janiny Zaraś,  długoletniej Głównej Księgowej spółdzielni oraz  Anny Sokalla, Krystyny Pawlak, Marii Simon (która nadal pracuje ale w niepełnym wymiarze czasu pracy), Henryka Soroko, Elżbiety Michalak, Heleny Baszyńskiej, Jadwigi Nawrot,  Marii Taberskiej.      

Następnie złożono podziękowania pracownikom, którzy legitymują się co najmniej 25-letnim stażem pracy w Spółdzielni i nadal pracują, Są to pracownicy kolejno wg stażu pracy: Zbigniew Markowski, Alina Dysiewicz, Elżbieta Kaffler, Marian Mrówka, Kazimierz Kasprzak, Mieczysław Herla, Barbara Cyprowska, Janusz Gorzelanny, Janina Piechowiak, Władysława Juskowiak, Janusz Wróbel, Ireneusz Andrzejczak, Włodzimierz Krakowski, Teresa Buczkowska.  

Podziękowania zostały skierowane również do pracowników, którzy obecnie pracują w Przedsiębiorstwie Budowlanym „DOMBUD” a wcześniej pracowali w spółdzielni i łącznie przepracowali co najmniej 25 lat tj. do  Marka Świtały, Józefa Cylnego, Grażyny Drożdżyńskiej, Jerzego Haładudy, Mariana Kozber, Apoloniusza Parniewicza, Hanki Parniewicz, Małgorzaty Piskorz, Stanisława Talarowskiego, Bernarda Waltrowskiego, Artura Wittchena i Bogdana Wyrwała.

Wszystkim wymienionym pracownikom, oprócz gratulacji i podziękowań zostały wręczone okolicznościowe dyplomy i upominki.
Odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia nie wyczerpały pięknych chwil uroczystości.
Miłym akcentem jubileuszowych uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości: posłów Stanisława Steca i Jakuba Rutnickiego, wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka razem z wicewojewodą, starostą nowotomyskim i burmistrzami Nowego Tomyśla, Opalenicy i Buku. Burmistrz i  Przewodniczący Rady Miejskiej Nowego Tomyśla do życzeń dla spółdzielni, w dowód uznania,  przekazali obraz namalowany przez nowotomyskiego mieszkańca os. Północ artystę Zdzisława Pałącarza przedstawiający siedzibę Spółdzielni. Życzenia, w imieniu licznego grona prezesów spółdzielni mieszkaniowych z Wielkopolski przekazał Prezes spółdzielni z Grodziska Wlkp. Pan Grzegorz Pełko, podkreślając wysoką ocenę jaką posiada nowotomyska spółdzielnia wśród innych spółdzielni.
Dowody sympatii i życzliwości, a przede wszystkim uznania dla 50. letniego dorobku rzeszy spółdzielców, przekazali także prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, instytucji kultury oraz służb publicznych, które wyrazili w odczytanych, bądź nadesłanych listach gratulacyjnych i adresach okolicznościowych.   
Wszystkie gratulacje i życzenia świadczyły o przychylnej opinii środowiska lokalnego i spółdzielczego oraz doceniały dotychczasowe ogromne osiągnięcia spółdzielni. Ciepłe słowa, ogromne wyrazy uznania dla jubilatki za dotychczasowe osiągnięcia i szczere życzenia na dalsze lata wpisywały się w rodzinny niemal nastrój uroczystości.

Wzruszony Zbigniew Markowski, Prezes Zarządu  złożył serdeczne podziękowania za złożone gratulacje, za słowa uznania, za otrzymane odznaki i wyróżnienia.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Artysta Andrzej Bobkiewicz przygotował  upominek muzyczny, który półwieczną działalność spółdzielni podsumował okolicznościowymi, dowcipnymi strofami wiersza i piosenki. Następnie swój recital zaprezentowali  chór „Jarzębina” i duetu „Marita i Alicja”, działający przy klubie osiedlowym. Miłym zaskoczeniem był występ  pracowników klubu Elżbiety Kaffler i Tomasza Tomaszewicza, którzy zaprezentowali składankę piosenek o spółdzielni, opracowanych w rytmie znanych przebojów. Występy zostały przyjęte dużym brawami.

- - 50-lecie-wspolne.jpg

Po części artystycznej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek na holu ośrodka kultury, gdzie mieli okazję do kuluarowych spotkań, rozmów oraz wspomnień z bogatej, bo przecież 50. letniej przeszłości spółdzielni, które nieraz wywoływały wzruszenie i łezkę w oku.

Zamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.